Chúng tôi viết ra những điều này khi Gems Light vừa mới thành lập. Đây là những điều đã giúp cho hệ thống phát triển bền vững đến ngày hôm nay.

#1: Phục vụ bằng đam mê

Được phục vụ khách hàng là may mắn, sẽ thật tồi tệ nếu có khả năng mà không thể phát huy, có khả năng mà không được phục vụ,…

#2: Để có thể kinh doanh bền vững

Nếu ta khốn nạn lừa khách hàng được một lần nhưng sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Khách hàng không ai ngu cả.

#3: Về sản phẩm và dịch vụ

Không cần phải là người làm đầu tiên mà phải nỗ lực trở thành người làm tốt nhất. Khách hàng sẽ là ban giám khảo công minh nhất.

#4: Thế nào là chuyên nghiệp

Chuyên nghiệp là vì khách hàng chứ không phải là mặc bộ vest đẹp hay đôi giày bóng.

#5: Phát triển bằng khác biệt

Khác biệt, sáng tạo và logic là ba yếu tố luôn phải tâm niệm thì sản phẩm và dịch vụ mới tạo được sự đột phá. Đó là cách để khách hàng chọn chúng ta chứ tuyệt đối không mong chờ vào cái thứ gọi là "mua ủng hộ".